Nạp ga điều hòa tại Thanh Xuân có mặt nhanh chóng chỉ sau 20 phút, bơm gas khắc phục sụ cố tại nhà...