Máy giặt Electrolux báo E21 là lỗi liên quan trực tiếp đến đường thoát xả của máy giặt Electrolux, do vậy khi máy gặp vấn đề không xả được nước trong...