Hiện nay do diện tích phơi phóng bị thu hẹp, cùng nhiều chung cư được xây dựng và phát triển mạnh vậy nên chiếc máy sấy quần áo là công...