Nhiều người lầm tưởng và cho rằng van cấp nước máy giặt electrolux như một chiếc bơm. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không...