Theo thống kê hiện tại có đến 58% các gia đình sử dụng máy giặt thương hiệu Electrolux trong tổng số 100% các gia đình có sử...