Có vị trí địa lý thuận lợi và là quận có dân số đông nhất trong số các quận, huyện, thị xã của Hà Nội, chính vì...