Máy giặt nhà bạn không vắt trong lồng vẫn còn nước, quần áo trang phục không khô . Bạn đang bạn đang tìm...