Hiên tượng máy giặt không vắt hay vắt không khô sảy ra phổ biến ở hầu hết các dòng máy giặt cửa ngang...