Các thiết bị điện tử báo lỗi khi hoạt động, là điều không thể tránh khỏi, hiên tượng này sảy ra khá phổ biến trong đời sống...