Hiện tượng máy giặt cửa ngang nói chung và máy giặt electrolux nói riêng bị trào bọt khi hoạt động, là hiện tượng sảy ra khá...