Hiện tượng máy giặt electrolux không chạy, không quay cho dù máy vẫn lên điện màn hình vẫn sáng vẫn hiển thị các chế độ giặt như bình thường. Vậy...