Hiện tượng máy giặt electrolux không chạy , không quay cho dù máy vẫn lên điện màn hình vẫn sáng vẫn hiển thị các...