Theo các bạn trong quá trình sử dụng máy giặt electrolux nói riêng và các dòng máy giặt khác, nếu như nguồn cung cấp nước bị yếu...