Trung tâm sửa máy giặt electrolux tại Phúc Thọ , là địa chỉ sửa chữa chính hãng duy nhất trên địa...