Máy giặt electrolux không có lên nguồn là bị sao ✓ thiết bị dù có xịn hay đắt tiền đến mấy qua thời gian sử dụng...