Tủ lạnh không lạnh hay không đóng đá là bệnh thường gặp trên tất cả các dòng tủ lanh nói chung và tủ...