Vị trí đặt máy giặt đúng cách có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình vận hành và độ bền của máy. Vậy đặt máy giặt...