Máy giặt Electrolux báo E24 đây là lỗi sảy ra trên bo mạch có liên quan trực tiếp đến IC điều khiển cấp lệnh...