Máy giặt kêu to rung lắc không xa lạ gì với người sử dụng, không chỉ sảy ra trên máy giặt LG mà máy giặt...