Hiện tượng máy giặt cửa ngang không mở được cửa nói chung và máy giặt electrolux không mở được cửa nói riêng, đã là một...