Hiện nay máy giặt là một trong những người bạn hỗ trợ đắc lực cho các chị em nội trợ nhằm giải phóng sức lao động,...