Ngày nay không gian bị thu hẹp diện tích phơi phóng bị hạn chế, nên máy sấy quần áo electrolux là ưu tiên lựa chọn số...